Der er sket en voldsom stigning i antallet af hunde med røde, irriterede og kløende poter.

Desværre skyldes det i langt de fleste tilfælde, at der ligger en allergisk betinget hudreaktion bag udviklingen af de ømme, røde poter.

Hvad selve årsagen kan være, er der mange bud på. Jeg selv mistænker det årelange forbrug af pesticider i landbruget, stærkt forarbejdede fødevarer, overvaccinering mm til at være nogle af de primære årsager. Men det er indtil videre kun gisninger, da det er svært at finde videnskabeligt belæg for disse påstande.

Desuden er der desværre meget ofte andre symptomer, udover de røde poter. Det drejer sig ofte om:

  • Tilbagevendende og oftest smertefulde øregangsbetændelser
  • Generel hudkløe og hudbetændelse
  • ”Bumser” på hagen og på maven
  • Hyppig opkastning
  • Vekslende afføringsmønster
  • Vedvarende øjenbetændelser (hyppigst i pollensæsonen)
  • Tør, skællende kløende hud
  • Tør, tynd og skællende pels
  • Fedtet pels og dårlig lugt
  • Mangler pelsen lige omkring øjnene

Som udgangspunkt må man sige, at allergi kræver en hel del tålmodighed. Der kan være skiftende symptomer med varierende sværhedsgrad, og ingen dyrlæge kan desværre fortælle dig blot ved at kigge på dit kæledyr, hvad det er kæledyret ikke tåler.

Mange fortæller mig at de har fået af vide de skulle skifte foder, men at der ikke er sket nogen bedring.

Det er her det bliver svært. For der er så meget viden der skal videregives på en forståelig måde, så man som ejer forstår hvorfor, man betaler en masse penge for et foder, der slet ikke kan love at gøre dit kæledyrs allergi bedre.

1: Dyrlægen prøver overordnet set at finde ud af, om dit kæledyr ”kun” har en fødevareallergi, eller om der evt også er pollenallergi (også kaldet atopisk allergi) tilstede.

Ved at afprøve et foder, der hos en større del af hunde og katte med fødevarebetinget allergi, har vist sig at reducere kroppens reaktioner, håber man at kunne se en bedring af symptomerne.

2: Er der bedring efter en periode på op til 8 uger, hvor der KUN fodres med det udleverede foder fra dyrlægen, kan man få en fornemmelse af, at symptomerne skyldes visse ingredienser i det foder dyret fik førhen.

Er der ingen bedring får man et fingerpeg om, at der nok nærmere er noget i omgivelserne, der udløser symptomerne, og man må lede videre et andet sted end i fødevarerne, eller udover fødevarerne.

3: For at gøre det endnu mere komplekst, kan dit dyr lide af BÅDE fødevareallergi og pollenallergi på en gang. Det betyder at symptomerne både kan blive udløst af visse foderemner men også er meget sæsonbetinget, når der er pollen i luften.

Har dit kæledyr derfor fået et allergivenligt foder (som faktisk hjalp), men symptomerne ikke er blevet bedre men istedet forsværret, kan det skyldes at den periode netop var der, hvor eksempelvis birkepollen var på sit højeste.

Er det netop birkepollen dit dyr ikke tåler, vil det naturligvis skabe en masse symptomer, og dermed maskere at der faktisk var en bedring på allergifoderet.

4: Hvis du anskuer dit dyrs allergi som et bæger, bliver det måske lidt nemmere at forstå.

Forestil dig at du har et dyr, der lider af både pollenallergi og fødevareallergi.

Forestil dig at dit dyrs krop er som et bæger. Så længe kroppen kun får lidt af de ting den ikke tåler, kommer der ikke symptomer. Men bliver bægeret fyldt op, så begynder symptomerne at komme.

Så derfor kan dit kæledyr gå og spise et foder det egentlig ikke tåler særligt godt, men bægeret er endnu ikke fyldt så der er ikke nødvendigvsi tydelige symptomer.

Men så kommer pollensæsonen og når dyret inhalerer visse typer pollen, bliver den sidste del af bægeret derfor fyldt op, og symptomerne kommer.

Det vil med andre ord sige, at vi skal ned under den grænse hvor bægeret bliver fyldt op.

Pollen kan vi ikke fjerne fra luften, så den fylder i bægeret igennem hele den periode hvor lige den eller de typer pollen, som dit dyr ikke tåler, florerer i luften.

Men foderet, det kan vi gøre noget ved.

Så ved at reducere på de fødeemner som vi erfaringsmæssigt ved, at dyr med fødevareallergi ofte reagerer på, kan vi komme ned under bægerets kant, og dermed hjælpe dit kæledyr.

Det er derfor, man som dyrlæge starter med at afprøve et nyt foder.

Når det så er sagt, så er der jo dyr, der faktisk slet ikke tåler det såkaldet allergifoder. I visse tilfælde har man derfor fejlagtigt været for hurtig til at konstatere, at dyret ikke har fødevareallergi. For det kan sagtens være et forkert allergifoder der er prøvet af, til pågældende dyr.

Ved at holde øje og gerne notere sig hvornår og i forbindelse med hvilket foder, og hvilken tid på året, symptomerne er værst, kan man ofte blive ekspert på sit dyrs allergi.

Anskaf dig meget gerne en App fra astma og allergiforbundet, der viser de daglige pollental. Så kan du notere dette samtidigt i din lille allergi-håndbog.

Det kan være temmelig kompliceret, men med tiden finder man lige så stille ud af, hvad der udløser de allergiske symptomer, så du kan holde dit kæledyr så langt fra de faktorer, som muligt

 

KH Stine